ตะลุย Sea Life Bangkok Ocean World

รางวัลยอดนักอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 ตะลุย Sea Life Bangkok Ocean World & Madame Tussauds Bangkok

 

คุณธงชัย พรรควัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด และที่ปรึกษาโครงการโลกนิทานของหนู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนในกิจกรรมยอดนักอ่าน โรงเรียนในโครงการโลกนิทานของหนู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Sea Life Bangkok Ocean World & Madame Tussauds Bangkok

คุณธงชัยได้แสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมนี้ว่า

ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักเรียนยอดนักอ่านทุกคนด้วยครับ และขอขอบคุณคุณครูทุกท่าน ที่ทำให้ความตั้งใจของบริษัทเราบรรลุวัตถุประสงค์นั่นก็คือ การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของเด็ก ให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดโลกนิทานของหนู ที่บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ให้การสนับสนุนและมุ่งตอบแทนสังคมผ่านการให้แก่เยาวชนของชาติ เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้นำที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของชาติเราให้สามารถแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ได้ต่อไป

ในส่วนของรางวัลสำหรับคนเก่งของเรานั้น นอกจากจะมีเงินรางวัลให้แล้ว คุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานโครงการโลกนิทานของหนู ท่านยังใจดีเป็นพิเศษ ให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้เข้ามาทัศนศึกษากันที่ Sea Life Bangkok Ocean World & Madame Tussauds Bangkok ซึ่งผมมั่นใจว่ารางวัลนี้น่าจะเป็นที่ถูกใจของน้อง ๆ นักเรียนทุกคนแน่นอน เพราะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์นั้น ไม่ได้มีอยู่ในตำราเสมอไป แต่ยังสามารถแสวงหาได้จากการเล่นอีกด้วย

โครงการโลกนิทานของหนูเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมหลักของบริษัทฯ ที่เราภาคภูมิใจ เราดำเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2560 นี้จะเป็นปีที่เราดำเนินโครงการมาครบ 10 ปีเต็มพอดี ที่ผ่านมาบริษัทได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้แต่ละโรงเรียนในโครงการได้ใช้ประโยชน์จากห้องสมุดโลกนิทานของหนูให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับกิจกรรมยอดนักอ่านนั้นเป็นกิจกรรมที่บริษัทให้การสนับสนุนเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนทั้ง 9 โรงเรียนมาโดยตลอดทุกภาคการศึกษา โดยแบ่งเป็นโรงเรียนละ 3 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รักการอ่าน เข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด ให้เกิดความรู้สึกสนใจต้องการที่จะอ่าน และติดตามด้วยตนเอง อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ให้มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ให้มากขึ้นต่อไป