โรงเรียนวัดหวายเหนียว เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดโลกนิทานของหนู

ห้องสมุดโลกนิทานของหนูให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุณสิริวิทยา” จ.กาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงาน

 

 

 

นายมณฑล อินทรสันติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก (โพธิ์เบญจมอุทิศ) ตำบลบางโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับคณะครูและยุวบรรณารักษ์จากโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุณสิริวิทยา” อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 12 ท่าน เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานห้องสมุดโลกนิทานของหนู ณ โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก (โพธิ์เบญจมอุทิศ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ที่ทางโรงเรียนดำเนินการอยู่ และเยี่ยมชมห้องสมุดโลกนิทานของหนู

นายมณฑล กล่าวว่า

คณะครูและยุวบรรณารักษ์จากโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุณสิริวิทยา” ได้เข้ามาศึกษาและดูงานห้องสมุดโลกนิทานของหนูที่โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก โดยทั้งคณะครูและยุวบรรณารักษ์ต่างมีความชื่นชอบและชื่นชมบรรยากาศห้องสมุดโลกนิทานของหนูเป็นอย่างมาก ต่างก็สอบถามถึงการได้มาซึ่งห้องสมุดโลกนิทานของหนู  รวมถึงแนวคิดการดำเนินงาน และงบประมาณในการจัดทำ ซึ่งทางโรงเรียนได้นำเรียนถึงบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ที่มีแนวคิดและอุดมการณ์ตลอดจนวิสัยทัศน์ของคุณณรงค์  อิงค์ธเนศ ประธานและผู้ก่อตั้งโครงการโลกนิทานของหนูและคุณวรรณา  องค์ประเสริฐ ผู้จัดการผู้ทำหน้าที่ดูแลโครงการห้องสมุดโลกนิทานของหนูที่มีแนวคิดในการจัดทำห้องสมุดโลกนิทานของหนูให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง  ตลอดจนการสนับสนุน ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะครูต่างรู้สึกประทับใจและชื่นชมบริษัทฯ อย่างมาก โดยเฉพาะความต้องการที่จะได้รับโอกาสจากทางบริษัทด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ยังไม่มีห้องสมุดโลกนิทานของหนู

ในขณะเดียวกันคณะครูและนักเรียนต่างมีความคิดเห็นว่า บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์และเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการจัดทำห้องสมุดโลกนิทานของหนูให้กับโรงเรียนในรูปแบบที่แตกต่าง ไม่เหมือนกับองค์กรเอกชนอื่น ๆ ที่มักจะมีรูปแบบการช่วยเหลือและการสนับสนุนที่ไม่ต่อเนื่องและมีข้อจำกัด

และยังเห็นถึงความแตกต่างของห้องสมุดโลกนิทานของหนูกับห้องสมุดของโรงเรียนทั่วไป ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ความสวยงามของภาพวาดการ์ตูนน่ารัก ๆ   เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบอย่างน่ารัก สีสันสวยงาม  ชวนให้น่าเข้ามาใช้ห้องสมุด นอกจากนั้นยังมีหนังสือดี ๆ และใหม่ ๆ ให้นักเรียนได้มายืมอ่านอย่างมากมาย  มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ทันสมัย ที่น่าจะให้ครูหรือโรงเรียนอื่น ๆ ได้มาศึกษาดูงาน และนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียน เพื่อทำให้ห้องสมุดของโรงเรียนตนมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นการดึงดูดให้นักเรียนของตนเข้ามาใช้งานห้องสมุดอย่างคุ้มค่าที่สุด