ปรับปรุงห้องสมุดโลกนิทานของหนู

ห้องสมุดโลกนิทานของหนู โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย โฉมใหม่หลังปรับปรุงแล้วเสร็จครั้งที่ 2

 

บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือวีเอสที อีซีเอส กรุ๊ป เจ้าของโครงการโลกนิทานของหนู หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสร้างเสริมจินตนาการแก่เด็ก ซึ่งดำเนินกิจกรรมมาถึงปีที่ 10 แล้ว เผยโฉมห้องสมุดโลกนิทานของหนู ณ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในรูปแบบใหม่ที่ผ่านการปรับปรุงครั้งใหญ่ ให้มีความสวยงามและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ซึ่งห้องสมุดแห่งนี้เป็นห้องสมุดโลกนิทานของหนูแห่งที่ 4 สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 และผ่านการใช้งานมายาวนานกว่า 5 ปีแล้ว โดยการปรับปรุงห้องสมุดครั้งนี้ดำริขึ้นจากเจตนารมย์เดิมของนายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานโครงการโลกนิทานของหนู ที่นอกจากจะมุ่งสร้างห้องสมุดสุดจินตนาการ มอบให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ แล้วยังรวมถึงการเอาใจใส่หมั่นปรับปรุงดูแลรักษาและซ่อมแซมห้องสมุดในโครงการให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมออีกด้วย

นายณรงค์กล่าวว่า

นโยบายของโครงการเรานั้นจะไม่เหมือนกับที่อื่น เพราะเราเน้นการดูแลอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เรามีซื้อเพิ่มเติมสมทบเข้าห้องสมุดเป็นประจำทุกปี เราดูแลแม้แต่เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้เบาะรองนั่ง รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นในห้องสมุดเราก็ช่วยดูแล ติดตั้งและซ่อมแซมให้เมื่อเกิดการชำรุด ในแง่ของบรรณารักษ์เราก็มีการจัดงบประมาณเพื่อว่าจ้างผู้ช่วยบรรณารักษ์มาประจำห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดสามารถเปิดทำการได้ตลอดเวลา รองรับการเข้ามาใช้งานของนักเรียนทุกเวลา จะเห็นได้ว่าจากโครงการเริ่มต้นเมื่อปีแรกจนกระทั่งถึงปีปัจจุบัน เรามีการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดของเราให้มีความทันสมัย และตอบโจทย์การใช้งานของนักเรียนอย่างเต็มที่ ผมจึงเชื่อมั่นว่าโครงการโลกนิทานของหนูของเรานั้น เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบที่สุด,ต่อเนื่องที่สุดและภูมิใจที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยทีเดียว

สำหรับการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรจิตอาสาจากหลายองค์กรเข้าร่วมสนับสนุนด้วย ได้แก่ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนทั้งสิ้น 34 ท่าน ร่วมลงพื้นที่เพื่อวาดภาพฝาผนังและกำแพงห้องสมุดในสวน โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 3 วัน 2 คืนจนเสร็จเรียบร้อย นอกจากนั้นยังมีผู้ร่วมอุดมการณ์อีก 2 คณะ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างห้องสมุดมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน คือ กลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัทคอนเนค เคเบิ้ล จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจโซลาร์เซลล์ สายเคเบิลและอุปกรณ์ไฟฟ้า และกลุ่มสมาชิกชมรมมหาวิทยาลัย-ชาวบ้าน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งมีทั้งศิษย์เก่าและนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ ที่ได้มาช่วยกันจัดหนังสือขึ้นชั้นและตกแต่งห้องสมุดให้แก่โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยจนเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้นักเรียนเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา