ประกาศผลการคัดเลือกโครงการโลกนิทานของหนู แห่งที่ 10

ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโลกนิทานของหนู แห่งที่ 10 (พ.ศ. 2560)

 

ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการโลกนิทานของหนู แห่งที่ 10 (พ.ศ. 2560) ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองปรู อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหารและประธานโครงการโลกนิทานของหนูกล่าวถึงผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่า

ผมขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านหนองปรู จังหวัดนครราชสีมาด้วยครับ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโลกนิทานของหนูเป็นแห่งที่ 10 ของเรา ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดให้แล้วเสร็จในปี 2560 โดยห้องสมุดโลกนิทานของหนูแห่งบ้านหนองปรูนี้จะตรงกับปีที่เดอะแวลลูซิสเตมส์มีอายุครบ 30 ปีพอดี นับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบว่าเดอะแวลลูซิสเตมส์ได้ดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคงเคียงข้างตัวแทนจำหน่ายมายาวนานถึง 30 ปีแล้ว รวมถึงได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด โดยเฉพาะกิจกรรมที่มุ่งตอบแทนและคืนกำไรให้แก่เยาวชนไทยผ่านโครงการโลกนิทานของหนู ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กไทย นับเป็นโครงการเพื่อสังคมที่เราภาคภูมิใจที่สุด จึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมานานถึง 10 ปี

 

นายฐปนนท์ ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรู กล่าวว่า

ผมมีความรู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างมากเลยครับ ทั้งนี้ต้องขอบพระคุณบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ที่ได้ให้โอกาสเด็กนักเรียนและครูของเราทุกคนซึ่งต่อไปทางโรงเรียนก็จะได้มีการวางแผนร่วมกัน เพื่อจัดหากิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนของเราได้รับความรู้เพิ่มขึ้นในทุกด้าน เพราะห้องสมุดนับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและมีบทบาทมากที่สุดเมื่อเรามีโอกาสได้รับมอบห้องสมุดโครงการโลกนิทานของหนูที่สมบูรณ์แบบมาแล้ว ผมเชื่อว่านักเรียนของเราเอง รวมทั้งเด็กในละแวกใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนทั่วไปก็จะได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้อันกว้างใหญ่ไพศาลนี้อย่างทั่วถึงด้วยกันครับ

เรามีอาคารเรียนที่มีใต้ถุนเปิดโล่ง ขนาดใหญ่ 6 ห้องเรียนที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เป็นห้องสมุดที่สมบูรณ์แบบได้ คือจะมีทั้งส่วนวางชั้นหนังสือ มุมอ่านหนังสือ มุมของเล่นเสริมทักษะ มุมคอมพิวเตอร์และมุมเวทีเพื่อการแสดงออกของเด็ก ๆ และในส่วนของบุคลากรนั้น เรามีครูบรรณารักษ์ที่ผ่านการอบรมสัมมนา และได้รับใบประกาศนียบัตรด้านบรรณารักษศาสตร์ ที่จะช่วยให้การดำเนินงานห้องสมุดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมกับคณะครูและผู้บริหาร ซึ่งต่างก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อมที่จะช่วยกันดูแลและผลักดันให้ห้องสมุดแห่งนี้ เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและคนในชุมชนสูงสุด

นางสมหมาย จิตรชัยภูมิ ครูอาวุโสประจำโรงเรียนบ้านหนองปรู ผู้ทำหน้าที่สอนนักเรียนระดับอนุบาลที่โรงเรียนบ้านหนองปรูมานานกว่า 24 ปี กล่าวว่า

รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่โรงเรียนของเราได้รับเกียรติจากบริษัทฯ ดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อห้องสมุดโลกนิทานของหนูจัดสร้างเสร็จ จะสามารถดึงดูดให้เด็ก ๆ เข้ามาใช้ห้องสมุดกันมากขึ้นอย่างแน่นอนไม่เพียงเฉพาะเด็กนักเรียนของเราเท่านั้น แต่ยังอำนวยประโยชน์ให้สามเณรของวัดหนองปรูซึ่งอยู่ในละแวกใกล้เคียงเข้ามาอ่านหนังสือได้อีกด้วยและเชื่อว่าอีกไม่นานนักเรียนของเราจะมีพัฒนาการด้าน ‘อ่านออก-เขียนได้’ ที่รุดหน้ามากขึ้น เพราะได้เข้ามาอ่านหนังสือนิทานใหม่ ๆ หลายพันเล่มที่มีสีสันสวยงามและเนื้อเรื่องสนุกสนานน่าดึงดูดใจสำหรับเด็กอย่างแท้จริง

นางวารุณี จินาพร ครูหัวหน้าบรรณารักษ์ กล่าวว่า

รู้สึกยินดีและขอขอบพระคุณบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์มากค่ะ ที่เปิดโอกาสอันดีงามให้แก่โรงเรียนบ้านหนองปรูของเรา ถือว่าเป็นของขวัญอันล้ำค่ามาก ๆ ให้แก่นักเรียนที่จะได้มีโอกาสพัฒนาความคิด สติปัญญา สร้างนิสัยรักการอ่านและเสริมสร้างจินตนาการที่กว้างไกล ดิฉันเชื่อว่าห้องสมุดโลกนิทานของหนูซึ่งมีความแตกต่างจากห้องสมุดอื่นจะสามารถสร้างเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ที่สำคัญ 5 ประการของเด็กได้อย่างแท้จริง ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ คือในด้านการอ่าน ฝึกให้มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และยังเป็นการเสริมสร้างจินตนาการด้วย อีกด้านคือด้านการแก้ปัญหา คือการนำความรู้จากการอ่านหนังสือมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ และในด้านทักษะของชีวิต จากมุมเลโกที่บริษัทจะมอบให้ จะช่วยฝึกทักษะการคิดและจินตนาการ การทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ให้รู้จักทำงานเป็นทีม สร้างมนุษยสัมพันธ์และมีความสามัคคีกัน ในส่วนของมุมคอมพิวเตอร์ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรียนรู้การสื่อสารด้วยอีเมล การค้นคว้าข้อมูลความรู้ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น

พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้เตรียมวางแผนจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากมาย อาทิ

  • กิจกรรมหยุดเพื่ออ่าน โดยเป็นกิจกรรมยามเช้าหลังจากที่ครูเวรทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จแล้ว จะให้บรรณารักษ์น้อยนำตะกร้าความรู้แจกเพื่อน ๆ ในแถว และให้เวลาในการฝึกอ่าน โดยครูบรรณารักษ์จะมีสมุดบันทึกการอ่านจดบันทึกความรู้และข้อคิดที่ได้รับ จากหนังสือเล่มที่อ่าน
  • กิจกรรมแรลลี่การอ่าน ทำสมุดบันทึกการอ่านขึ้นมาแล้วให้นักเรียนนำกลับไปอ่านให้ผู้ปกครองฟังที่ บ้าน ผู้ปกครองจะได้ติดตามพัฒนาการอ่านของลูกตนเองว่าคล่องขึ้นแค่ไหน
  • กิจกรรมบริการชุมชน เดือนละครั้งให้นักเรียนถือตะกร้าไปที่วัดหนองปรู หรือศาลาหมู่บ้านซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียน เพื่อไปบริการหนังสือให้สมาชิกในชุมชนได้อ่านกัน
  • กิจกรรมนิทานจากฝาผนัง ให้นักเรียนดูภาพงานศิลปะบนผนังห้องสมุดแล้วนำมาแต่งเรื่องนิทาน เพื่อเป็นการพัฒนาภาษาเขียนของนักเรียน
  • กิจกรรมจากมุมคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนใช้โปรแกรม Paint เพื่อวาดภาพและแต่งเป็นนิทานจำนวน 4 ตอน
  • กิจกรรมเลโก จัดประกวดการต่อเลโกจากจินตนาการในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง ป. 6
  • กิจกรรมบิ๊กบุ๊คสำหรับระดับชั้นป.4-ป.6 ให้นักเรียนรวมกลุ่มกันจัดทำหนังสือเล่มใหญ่

นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก กล่าวว่า

เป็นความยินดีอย่างยิ่งเลยครับ นับเป็นความใฝ่ฝันของตัวผมเองเลยตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองปรูแห่งนี้ และลูก ๆ ของผมทั้งสองคนก็ล้วนแล้วแต่จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ด้วย จึงมีความผูกพันกับที่นี่กันมากครับ ครั้งหนึ่งผมเคยฝันว่าโรงเรียนของเราจะมีห้องสมุดที่ใหญ่โตสวยงาม และต้องมีหนังสือเยอะ ๆ ตอนนี้ฝันของเรากำลังจะเป็นความจริงแล้ว ผมถือว่าเป็นความเมตตาของทางบริษัทอย่างหาที่สุดมิได้ที่ให้สิ่งนี้แก่ลูก ๆ โรงเรียนบ้านหนองปรู และยังเป็นการอำนวยประโยชน์ให้แก่โรงเรียนและคนชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย ห้องสมุดโครงการโลกนิทานของหนู ที่จะเกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองปรูนี้จะเป็นความแปลกใหม่ที่เชื่อว่าจะสร้างแรงดึงดูด และความตื่นตาตื่นใจให้กับนักเรียนและคนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนรู้อันกว้างขวางให้กับทุกคน และช่วยเสริมสร้างองก์ความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นของเรา ซึ่งจะเป็นรากฐานในการเรียนรู้ระดับสูงต่อไปอีกในอนาคตครับ

โรงเรียนบ้านหนองปรู ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ 20 ไร่เศษ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 4 หลัง และอาคารเอนกประสงค์อีก 1 หลัง ปัจจุบันมีบุคลากรโรงเรียนที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ครูประจำการ 16 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูบรรณารักษ์ 4 คน และมีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2558-2559 รวมทั้งสิ้น 303 คน