ถ่ายทอดองค์ความรู้ 10 ปีโครงการโลกนิทานของหนู

ถ่ายทอดองค์ความรู้ 10 ปีโครงการโลกนิทานของหนูแก่ผู้ร่วมอุดมการณ์ ณ ร.ร.บ้านปลายคลองน้อย จ.สมุทรสาคร

 

บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือวีเอสที อีซีเอส กรุ๊ป เจ้าของโครงการโลกนิทานของหนู หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสร้างเสริมจินตนาการแก่เด็ก ซึ่งดำเนินกิจกรรมมาถึง 10 ปี เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมของบริษัทไปอีกขั้น ด้วยการมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การจัดสร้างและดำเนินงานห้องสมุดโลกนิทานของหนูแก่ผู้ร่วมอุดมการณ์ที่สนใจได้นำไปประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะกับกิจกรรมของตน

เมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับผู้ร่วมอุดมการณ์ 2 กลุ่มที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างห้องสมุดมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัทคอนเนค เคเบิ้ล จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจโซลาร์เซลล์ สายเคเบิลและอุปกรณ์ไฟฟ้า และกลุ่มสมาชิกชมรมมหาวิทยาลัย-ชาวบ้าน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งมีทั้งศิษย์เก่าและนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ ที่ได้มาช่วยกันจัดตกแต่งห้องสมุดให้แก่โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้โครงการโลกนิทานของหนูมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยครั้งนี้เป็นการปรับปรุงห้องครั้งที่ 2 หลังจากใช้งานห้องสมุดเดิมมาแล้ว 6 ปี ตามนโยบายของบริษัทฯที่จะให้การดูแลโรงเรียนภายใต้โครงการโลกนิทานของหนูอย่างต่อเนื่อง

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานโครงการโลกนิทานของหนู กล่าวถึงการต่อยอดกิจกรรมของโครงการนี้ว่า

ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของโครงการ ผมมีความรู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งครับ ที่ตอนนี้วัตถุประสงค์หลักของโครงการโลกนิทานของหนูนั้นได้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์แล้ว ประการแรกคือการบรรลุเป้าหมายในการมุ่งตอบแทนสังคมด้วยการสร้างห้องสมุดที่สวยงาม สีสันสดใส มีหนังสือจำนวนมากและหลากหลาย พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมทักษะสำหรับเด็กอนุบาลและประถม ทั้งนี้เพื่อยกระดับความรู้ บ่มเพาะนิสัยรักการอ่าน และเสริมสร้างจินตนาการให้แก่เด็กในโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นความตั้งใจหลักตั้งแต่ริเริ่มโครงการของผมคือต้องการให้ห้องสมุดในโครงการของเราได้เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่น ๆ อาจจะเป็นองค์กรเอกชน, หน่วยงานด้านการศึกษา หรือหรือผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้เห็นประโยชน์จากห้องสมุดในรูปแบบที่เราทำ โดยสามารถนำแนวคิดของเราไปขยายหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่มากยิ่งขึ้นกับห้องสมุดอื่น ๆ ได้อีก ทั้งนี้เนื่องจากเราไม่มีทุนทรัพย์และบุคลากรที่เพียงพอที่จะเข้าไปจัดสร้างห้องสมุดที่สวยงามและสมบูรณ์เช่นนี้ให้กับทุกโรงเรียนในประเทศได้ ถึงแม้ช่วงหลัง ๆ นี้จะมีผู้ร้องขอและเสนอเข้ามาให้เราไปสร้างที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้บ้าง แต่เราสามารถทำได้แค่ 1 โรงเรียนต่อ 1 จังหวัดเท่านั้น และเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตปริมณฑลรอบ ๆ กรุงเทพ ที่สะดวกต่อการติดตามดูและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ โดยห้องสมุดโลกนิทานของหนูที่ไกลที่สุดที่เราจะไปได้ และอยู่ในแผนล่าสุดของเราตอนนี้คือที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเป็นห้องสมุดโลกนิทานของหนูแห่งที่ 10 ของเรา และจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 นี้

เรายินดีมากที่จะเปิดเผย ถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่ผู้ที่สนใจและปรารถนาที่จะสร้างห้องสมุดให้แก่ชุมชน ได้เข้ามาดูงานห้องสมุดโลกนิทานของหนู เพื่อนำแนวคิดและประสบการณ์ของเราไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงการของตน ที่ผ่านมาเราได้รับเกียรติจากมูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร ที่เคยส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาศึกษาและนำแนวคิดไปปรับใช้กับโรงเรียนในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ ที่มีอยู่ประมาณ 30-40 โรงเรียนในจังหวัดนครนายก ภายใต้ชื่อโครงการโลกนิทานเสริมปัญญา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ได้รับเกียรติจากบริษัทคอนเนค เคเบิ้ล จำกัด รวมถึงศิษย์เก่าและนิสิตจิตอาสาจากชมรมมหาวิทยาลัย-ชาวบ้าน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้ความสนใจและเข้ามาเยี่ยมชมโครงการของเรา โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดห้องสมุดของในโครงการโลกนิทานของหนูที่โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเพิ่งมีการปรับปรุงห้องและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ใหม่ โดยได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศจริงของห้องสมุด ได้ติดตามวิธีการดำเนินงาน การประสานงาน และการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน เพื่อนำแนวคิดและวิธีการไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในบริษัทและในชมรมของมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั้นก็ไม่ไปไหน แต่จะตกแก่เยาวชนของเรา ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคตนั่นเอง

นายฉลอง คงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กล่าวว่า

เมื่อแรกที่ได้รู้จักกับโครงการโลกนิทานของหนู ผมรู้สึกประทับใจมากครับที่ได้เห็นถึงความร่วมมืออย่างแข็งขันของทีมงานของบริษัทกับทางโรงเรียน และสถาบันการศึกษาที่มาร่วมเป็นพันธมิตรในการพัฒนาห้องสมุดให้แก่โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย ผมสัมผัสได้ถึงความทุ่มเทและความตั้งใจอย่างแรงกล้าของทุกฝ่ายที่ต้องการจะสร้างห้องสมุดโลกนิทานของหนูแห่งนี้ให้มีความสมบูรณ์และตอบโจทย์ผู้ใช้คือนักเรียนอย่างที่สุด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด ผมในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่พื้นที่ของเราได้มีห้องสมุดที่สวยงามและสมบูรณ์แบบเช่นนี้

ในความคิดของผม ห้องสมุดโลกนิทานของหนูนับเป็นห้องสมุดมีชีวิต เป็นห้องสมุดพลวัตแห่งการพัฒนา ที่มีการขับเคลื่อน เคลื่อนไหวด้วยกิจกรรมที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ คือไม่ใช่แค่ให้เด็กเข้ามาอ่านหนังสืออย่างเดียว แต่มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน เสริมสร้างความรู้และจินตนาการให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมด้วยอย่างมากมายและต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงที่ดีให้นักเรียนได้เรียนรู้ สัมผัส รู้จักและจับต้องกับองค์ความรู้มากมาย นับเป็นการพัฒนาเยาวชนของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง

ยิ่งไปกว่านั้นห้องสมุดโลกนิทานของหนู ณ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย ยังจะทำหน้าที่เป็นห้องสมุดต้นแบบให้แก่ชุมชนของเราได้เรียนรู้การจัดสร้างห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการสร้างบรรยากาศที่ดีซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ การเติมเต็มห้องสมุดด้วยหนังสือที่ดีมากมายและหลากหลาย พร้อมด้วยสื่อต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะให้แก่เด็ก รวมถึงแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อการอ่าน การบริหารจัดการติดตามดูแลและพัฒนาห้องสมุด ให้เติบโตและมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่บริษัทวีเอสที อีซีเอส ยินดีที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่คณะบุคคลและองค์กรที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่เอง ผมก็มีแนวคิดที่จะจัดขึ้นเป็นนิทรรศการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ร่วมกัน เพื่อกลับไปปรับปรุงห้องสมุดในพื้นที่ของตนเองให้มีความเป็นพลวัตเฉกเช่นเดียวกับห้องสมุดโลกนิทานของหนูต่อไป

นายเอกชัย สุวรรณศรี สมาชิกชมรมมหาวิทยาลัย-ชาวบ้าน ศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ว่า

ประทับใจที่ทางบริษัทฯ และทีมงานให้ความสำคัญกับการศึกษา และมีความตั้งใจจริงที่จะทำอย่างเต็มที่ ไม่ใช่ทำแล้วทอดทิ้ง จนบัดนี้โครงการโลกนิทานของหนูครบรอบ 10 ปีแล้ว ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ ขอให้ทางวีเอสที อีซีเอส รักษาความดีนี้ไว้ และหากผมมีโอกาสก็จะขอเป็นส่วนหนึ่งในความดีนี้ด้วยในกิจกรรมครั้งต่อไปครับ

สำหรับกิจกรรมนี้เป็นการกระตุกความคิดและเป็นกระบอกเสียงที่ดี ทำให้เห็นถึงคุณค่าของการอ่าน ที่จะส่งผลดีต่อไปในอนาคต สำหรับผมจะทำกิจกรรมอาสาร่วมกับเพื่อนในกลุ่มอยู่เสมอทุกครั้งที่มีโอกาส ซึ่งก็ได้รับแรงบันดาลใจและแนวคิดที่ดีจากกิจกรรมของโลกนิทานของหนูนี้ด้วยเช่นกัน ตอนนี้กลุ่มผมมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสที่จังหวัดตาก โดยประสานงานผ่านครูที่โรงเรียน ซึ่งเป็นรุ่นพี่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่าที่ความสามารถของกลุ่มผมจะทำได้ ผมมองว่าทุก ๆ คนสามารถที่จะเป็นผู้ให้ได้อยู่เสมอ แล้วแต่ความสะดวกในการให้ การให้ง่าย ๆ คือการให้รอยยิ้มและความจริงใจ เพียงแค่นี้ผู้คนรอบข้างก็มีความสุขและเราก็มีความสุขเช่นกัน ยิ่งให้ยิ่งได้รับครับ

สำหรับผมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก มีความยั่งยืนทำให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง ปลูกจิตสำนึกรักการอ่านให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่เด็กยังอยู่ในระดับพัฒนาการเรียนรู้ การจดจำ เพราะช่วงเวลาของเด็กช่วงนี้เป็นช่วงที่จะบ่มเพาะต้นกล้าเล็ก ๆ ให้เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ดีและแข็งแรงในอนาคต และเป็นกิจกรรมที่มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง จนโรงเรียนสามารถพัฒนาได้ถึงจุดสูงสุด ผมรู้สึกดีใจแทนเด็ก ๆ ที่ได้มีห้องสมุดสวย ๆ บรรยากาศดี ๆ น่าอ่าน น่าสร้างจินตนาการให้โลดแล่นไปกับลายอักษรและลายศิลป์ จิตรกรรมฝาผนังอันสวยงาม ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ดีของเด็กน้อยในวันนี้ ให้มีความฝัน และสร้างฝันให้เป็นจริงได้ในวันข้างหน้า หากสังคมไทยเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจแบ่งปัน ไม่เบียดเบียนกัน เหมือนอย่างที่วีเอสที อีซีเอส กำลังทำเพื่อสังคม จะทำให้สังคมน่าอยู่และเป็นธรรมมากขึ้น ขอบคุณมาก ๆ ครับ

นางสาวชไมพร จำเริญ สมาชิกชมรมมหาวิทยาลัย-ชาวบ้าน ปัจจุบันเป็นนักวิชาการประมง กรมประมง ศิษย์เก่าเกษตรฯ รุ่น 72 กล่าวว่า

ชื่นชมแนวคิดของบริษัทในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา และรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็ก ๆ เพื่อสร้างนิสัยที่ดีในการรักการอ่าน แนวคิดที่ได้รับคือ การทำงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่ลงไปทำ และการตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการทำกิจกรรมว่าเป้าหมายเราคืออะไร อยากให้เกิดผลอะไร และจะได้อะไรตามมา จากการได้ร่วมติดตามกิจกรรมโลกนิทานของหนูในครั้งนี้สามารถนำไปบูรณาการกับกิจกรรมที่ทำอยู่ในชมรมได้อย่างดี เช่น การวางวัตถุประสงค์ของโครงการที่เห็นได้ชัดเจน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านที่ดีมาก เพราะหนังสือแต่ละเล่มที่ได้สัมผัสเป็นหนังสือที่ดีและมีคุณภาพ ซึ่งการที่เด็ก ๆ ได้อ่านหนังสือที่ดีก็จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กรักที่จะอ่านหนังสือ และทำให้สังคมเรานั้นมีคนที่มีคุณภาพที่จะนำพาไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป