ประกาศผลการคัดเลือกโครงการโลกนิทานของหนู แห่งที่ 10

ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโลกนิทานของหนู แห่งที่ 10 (พ.ศ. 2560)   ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการโลกนิทานของหนู แห่งที่ 10 (พ.ศ.

ส่งมอบความสุขปีใหม่แสนอร่อย

ส่งมอบความสุขปีใหม่แสนอร่อยแก่นักเรียนในโครงการโลกนิทานของหนู   บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัทบีซีบีจี จำกัด ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เบเกอรีแช่แข็งแต่เพียงผู้เดียวจากฝรั่งเศส นำขนมเค้กแสนอร่อย

โรงเรียนวัดอมรวดี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสือเล่มเล็ก”

โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) โรงเรียนในโครงการโลกนิทานของหนู ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสือเล่มเล็ก” สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่