ปรับปรุงห้องสมุดโลกนิทานของหนู

ห้องสมุดโลกนิทานของหนู โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย โฉมใหม่หลังปรับปรุงแล้วเสร็จครั้งที่ 2   บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือวีเอสที อีซีเอส

ถ่ายทอดองค์ความรู้ 10 ปีโครงการโลกนิทานของหนู

ถ่ายทอดองค์ความรู้ 10 ปีโครงการโลกนิทานของหนูแก่ผู้ร่วมอุดมการณ์ ณ ร.ร.บ้านปลายคลองน้อย จ.สมุทรสาคร   บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)

โรงเรียนวัดหวายเหนียว เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดโลกนิทานของหนู

ห้องสมุดโลกนิทานของหนูให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุณสิริวิทยา” จ.กาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงาน       นายมณฑล อินทรสันติ ผู้อำนวยการ

รับลมชมทะเลอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการโลกนิทานของหนูนำคณะครู 10 โรงเรียน รับลมชมทะเลอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ครั้งที่ 4 บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)