Training

อบรมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับคุณครูบรรณารักษ์หรือคุณครูที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลห้องสมุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก ๆ และตัวคุณครูเอง