โรงเรียนภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู

ห้องสมุดโลกนิทานของหนู แห่งที่ ๑๑ โรงเรียนบ้านบางกง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พบกันพฤษภาคม ๒๕๖๑

ห้องสมุดโลกนิทานของหนู แห่งที่ ๑๐ โรงเรียนบ้านหนองปรู อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ห้องสมุดโลกนิทานของหนู แห่งที่ ๙ โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ห้องสมุดโลกนิทานของหนู แห่งที่ ๘ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ห้องสมุดโลกนิทานของหนู แห่งที่ ๗ โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก (โพธิ์เบญจมอุทิศ) อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ห้องสมุดโลกนิทานของหนู แห่งที่ ๖  โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ห้องสมุดโลกนิทานของหนู แห่งที่ ๕  โรงเรียนวัดประชานาถ (เลื่อนสะเทื้อนราษฎร์รังสรรค์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ห้องสมุดโลกนิทานของหนู แห่งที่ ๔ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ห้องสมุดโลกนิทานของหนู แห่งที่ ๓ โรงเรียนวัดบางเตยนอก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ห้องสมุดโลกนิทานของหนู แห่งที่ ๒ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ห้องสมุดโลกนิทานของหนู แห่งที่ ๑ โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐