About School 10

 

  • ที่ตั้งโรงเรียนตลาดบางบ่อ: หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน: นายฐปนนท์ ทองเกิด
  • คำขวัญโรงเรียน:
  • จำนวนครู: 17 คน
  • จำนวนนักเรียน: 311 คน