Home

เกี่ยวกับวีเน็ท

บริษัทวีเน็ท แคปปิทอล จำกัด เป็นบริษัทร่วมลงทุนของประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายที่จะช่วยผู้ประกอบการ ในการสร้างและพัฒนาเป้าหมายธุรกิจให้สำเร็จ โดยการให้การสนับสนุนด้านการเงินและให้คำปรึกษา

อ่านต่อ

เกี่ยวกับโครงการฯ

โครงการโลกนิทานของหนู คือ หนึ่งในกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมย์ของคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน มีจินตนาการที่กว้างไกล และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

อ่านต่อ

เกี่ยวกับห้องสมุดฯ

ห้องสมุดโลกนิทานของหนู เป็นห้องสมุดในระดับประถมวัยที่รวมตัวกันระหว่างห้องสมุดนิทานและห้องสมุดวิชาการ 

อ่านต่อ

โครงการฯ ล่าสุด

เนรมิตรห้องสมุดสุดจินตนาการหนึ่งเดียวในจังหวัดสระบุรี ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่านต่อ